Εταιρία

Πατήστε εδώ, για να δείτε την παρουσίαση της εταιρείας μας.

Please, press here  to view our Company Profile.


 Αέλιος = Ήλιος στα αρχαία Ομηρικά.

Aelia Power = Η ενέργεια που εκπορεύεται από τον ήλιο.

Η Aelia Power ΜΕΠΕ, είναι μια νεοσύστατη εταιρία (2012), που την αποτελούν άνθρωποι με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της ενέργειας.
Η βαθιά γνώση, η εμπειρία, η οργάνωση και η ευελιξία της Aelia Power, την καθιστούν σε έναν από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά της ενέργειας.

Η Aelia Power δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων προς τρίτους:
  • Διασυνδεδεμένων Ηλιακών και Αιολικών συστημάτων (Οικιακά, Βιομηχανικές Στέγες, Πάρκα): για την επενδυτική εκμετάλλευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιωτών και επιχειρήσεων.
  • Αυτόνομων Συστημάτων & Εξοικονόμησης Ενέργειας: για την κάλυψη ίδιων καταναλώσεων και εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως για οικιακούς χρήστες αλλά και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Aelia Power προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις "turn key solutions" προς στους πελάτες της, αναγνωρίζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες τους και αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό, τη μελέτη, τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης, τις διαδικασίες χρηματοδότησης, την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη των έργων παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων για τη βέλτιστη λειτουργία και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης των πελατών της. Επίσης σε συνεργασία με Ελληνικές τράπεζες προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την έγκριση πράσινων δανείων, καθώς και όλων των διαδικασιών για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.

Το όραμα της Aelia Power, βασίζεται στους εξής άξονες:
  • Να εκμεταλλεύεται τις ανεξάντλητες και χαμηλού κόστους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την απεξάρτηση από τις βλαβερές συνέπειες των παραδοσιακών μορφών ενέργειας με ότι αυτό συνεπάγεται για τον άνθρωπο και τον πλανήτη μας.
  • Να διατηρεί ευχαριστημένους πελάτες που μέσα από τις λύσεις της (επενδυτικά εργαλεία και εξοικονόμηση) να επηρεάζει θετικά στην βελτίωση της καθημερινότητας αλλά και της διαβίωσης τους.