900χ

Την λύση της αυτόνομης θέρμανσης με φυσικό αέριο επέλεξαν οι ιδιοκτήτες διαμερίσματος σε πολυκατοικία στην Αθήνα, επί της οδού Κλαδά. Το έργο αφορά την ολοκληρωμένη εγκατάσταση επιτοίχιου λέβητα Radiant R2K 24 Rain, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστών νερών χρήσης του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 6ο όροφο. Η επιλογή του λέβητα έγινε με βάση της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία και υπολογισμού των αναγκών θέρμανσης. Επιλέχθηκε η έκδοση Rain της Radiant, που είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση και δεν χρειάζεται ερμάριο προστασίας από την βροχή.   

Η Aelia Power ανέλαβε την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προς την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής για την τοποθέτηση του μετρητή, καθώς και την υποβολή της απαραίτητης μηχανολογικής μελέτης προκειμένου να υλοποιηθεί η εσωτερική εγκατάσταση των σωλήνων και του λέβητα συμπύκνωσης σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

Με την έγκριση της μηχανολογικής μελέτης και την τοποθέτηση του μετρητή, τα εξειδικευμένα συνεργεία της Aelia Power ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου και του λέβητα συμπύκνωσης, σε διάστημα 3 ημέρων. Για την τοποθέτηση του κατακόρυφου μέρους του δικτύου φυσικού αερίου, από την πιλοτή της πολυκατοικίας έως το μπαλκόνι του 6ου ορόφου, μήκους 20m, χρησιμοποιήθηκε πιστοποιημένο κατά IRATA συνεργείο εναεριτών τεχνικών οι οποίοι τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας τοποθέτησαν επιτυχώς το δίκτυο φυσικού αερίου.

Για την θέρμανση του διαμερίσματος, ο λέβητας συνδέθηκε με δισωλήνιο δίκτυο στον συλλέκτη των Θερμαντικών Σωμάτων που βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο. Για την κατασκευή του δικτύου  χρησιμοποιήθηκαν ευθύγραμμοι χαλκοσωλήνες και όλες οι εξωτερικές σωληνώσεις τοποθετήθηκαν με μόνωση της isopipe και προστασία uv. Για την παροχή ζεστού νερού χρήσης, ο λέβητας συνδέθηκε στην αναμονή του κυκλώματος ζεστών νερών χρήσης που βρίσκεται κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας.

Τέλος έγινε η ηλεκτρολογική σύνδεση του λέβητα, τοποθετήθηκε ασύρματος θερμοστάτης χώρου και πραγματοποιήθηκε η έναυση του λέβητα και η έκδοση του σχετικού φύλου ελέγχου καύσης.

Άλλο ένα έργο υλοποιήθηκε επιτυχώς από την εταιρεία μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ιδιοκτήτες του διαμέρισματος επί της οδού Κλαδά, για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν.