Νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Διαθέσιμη είναι από σήμερα η ιστοσελίδα του «Εξοικονομώ 2021» στον ιστότοπο exoikonomo2021.gov.gr για το πρόγραμμα που υπολογίζεται να επιδοτήσει την ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 νοικοκυριών και αναμένεται να προκηρυχθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Στην ιστοσελίδα του “Εξοικονομώ 2021” δημοσιεύτηκε και ο τελικός Οδηγός Εφαρμογής του νέου προγράμματος που καθορίζει το ύψος της επιδότησης από 40% έως και 75%, ανάλογα με το ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα, ενώ για την ίδια συµµετοχή, προβλέπονται χρηµατοδοτικά εργαλεία ώστε να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισµό.

Στην ιστοσελίδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, και συγκεκριμένα:

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα?

Το πρόγραμμα αφορά πρόσωπα με δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας σε επιλέξιμη κατοικία εφόσον το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα είναι μέχρι 50,000€ ή το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 60,000€.Η επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία ή διαμέρισμα, ενώ σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, αλλά και όσοι έχουν δωρεάν παραχώρηση.

Κατηγορία
Ατομικό Εισόδημα
Οικογενειακό Εισόδημα
Ποσοστό Επιχορήγησης για ιδιοκατοίκηση
Ποσοστό Επιχορήγησης για Παραχώρηση/Ενοικίαση
1
Έως 5.000€
Έως 10.000€
75%
40%
2
από 5.000 € έως 10.000 €
από 10.000 € έως 20.000 €
70%
40%
3
από 10.000 € έως 20.000 €
από 20.000 € έως 30.000 €
55%
40%
4
από 20.000 € έως 30.000 €
από 30.000 € έως 40.000 €
45%
40%
5
από 30.000 € έως 50.000 €
από 40.000 € έως 60.000 €
40%
40%

Τι επιδοτείται?

Οι δράσεις που επιδοτούνται από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» αφορούν κυρίως τέσσερις κατηγορίες:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων, συστημάτων σκίασης και μηχανικού αερισμού
  2. Επεμβάσεις για την αναβάθμιση της θερμομόνωσης
  3. Βελτίωση Συστημάτων Θέρμανσης/Ψύξης
  4. Βελτίωση Συστημάτων Παροχής Ζεστών Νερών Χρήσης

Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών για συστήματα θέρμνασης/ψύξης και παροχής Ζεστών Νερών Χρήσης ορίζονται ως εξής:

  • Σύστημα καυστήρα λέβητα Φυσικού Αερίου/Υγραερίου από 2.900€ έως 23.900
  • Σύστημα Αντλίας Θερμότητας Αέρα-Νερού για Θέρμανση/Ψύξη  από 6.550€ έως 28.000
  • Σύστημα Αντλίας Θερμότητας Αέρα-Αέρα, διαιρούμενου τύπου από 1.000€ έως 1.700€
  • Σύστημα Ηλιακού Θερμοσίφωνα από 1.150€ έως 1.700€

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων για μεμονωμένο διαμέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει κάποιο από τα τρία παρακάτω όρια:

α) το γινόμενο του 1,0 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης
πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α ́ Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης
,
β) Το γινόμενο του 200
επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή
προκύπτει από το έντυπο Ε9 και στη συνέχεια από την ηλεκτρονική ταυτότητα
κτηρίου).

γ) τις 28.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος
αίτησης σε πολυκατοικία.

Υποβολή αιτήσεων

Σύμφωνα με την δημοσίευση του οδηγού τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνεται η προτεραιοποίηση των αιτήσεων και επομένως διαμορφώνεται η Σειρά Κατάταξης είναι ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής που διαμορφώνει τη βαρύτητά τους αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α
Κριτήριο
Βαρύτητα Συντελεστών
Καλύτεη Βαρμολογία (100 μόρια)
Χειρότερη Βαθμολογία (0 μόρια)
Κ1
Ανηγμένο Κόστος Εξοικονόμησης Ενέργειας*
50%
0,2
1
Κ2
Βαθμοημέρες
7%
1,4069
0,218
Κ3
Ενεργειακή Κλάση, βάσει Α' ΠΕΑ
5%
Η
Γ
Κ4
Παλαιότητα Κατασκευής
3%
1955 και κάτω
2011
Κ5
Εισόδημα (€) / μέλος οικογένειας
14%
1.000€ / άτομο οικογένειας
30.000€/ άτομο οικογένειας
Κ6
ΑμεΑ**
7%
Σταθερό
Σταθερό
Κ7
Πολύτεκνοι
7%
Σταθερό
Σταθερό
Κ8
Μονογονεϊκή Οικογένεια
7%
Σταθερό
Σταθερό

Σημαντικές αλλαγές στο νέο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021”

Η σημαντικότερη αλλαγή στο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021” είναι ότι πλέον καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων. Η πλατφόρμα υποβολής των αίτήσεων αναμένεται να είναι διαθέσιμη τον επόμενο μήνα και θα παραμείνει ανοιχτή στους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αιτήσεων για διάστημα περίπου ενός μήνα.

Έτσι όλοι μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση γνωρίζοντας εκ των προτέρων και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί η αίτηση τους.

Είναι επίσης σημαντικό ότι δημιουργείται μια νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας. Έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Τέλος καταργούνται οι αιτήσεις αποκλειστικά για παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες.

Η Aelia Power αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος που αφορούν την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης και παροχής ζεστών νερών χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μέσω του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».