μαγνητικό φίλτρο στη θέρμανση
Ένα σύστημα θέρμανσης είτε χρησιμοποιεί τα κλασσικά θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), 
είτε χρησιμοποιεί ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, στην ουσία αποτελεί ένα κλειστό 
κύκλωμα στο οποίο κυκλοφορεί μια σταθερή ποσότητα νερού. Το νερό θερμαίνεται στον 
λέβητα και με την βοήθεια του κυκλοφορητή κυκλοφορεί και θερμαίνει τα μεταλλικά 
στοιχεία των καλοριφέρ ή τους σωλήνες της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και επιστρέφει 
χλιαρό στον λέβητα για θερμανθεί ξανά και να κυκλοφορήσει και πάλι στο κλειστό 
κύκλωμα.
 
Αρκετές φορές και με την πάροδο του χρόνου, το νερό διαβρώνει τα μεταλλικά στοιχεία 
δημιουργώντας οξείδια σιδήρου ή χάλυβα που συσσωρεύονται και μπορούν να 
προκαλέσουν ζημιά σε κρίσιμα μέρη του συστήματος θέρμανσης (εναλλάκτης θερμότητας, 
κυκλοφορητής, βάνες, κλπ)
Η λύση για να προλάβουμε τέτοιες ζημιές είναι η τοποθέτηση 
ενός μαγνητικού φίλτρου, το οποίο αναλαμβάνει να απομακρύνει τόσο τα οξείδια των 
μετάλλων αλλά και διάφορα άλλα σωματίδια που μπορεί να υπάρχουν στον νερό του 
δικτύου. 
Το μαγνητικό φίλτρο τοποθετείται στην επιστροφή του κυκλώματος θέρμανσης και 
με την δημιουργία ισχυρών μαγνητικών πεδίων απομακρύνει τα μεταλλικά οξείδια από το 
νερό. 
Για να καταλάβουμε πόσο ισχυρό είναι το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται από 
ένα καλό μαγνητικό φίλτρο, θα αναφέρουμε ότι η ένταση του, που μετριέται στην μονάδα 
gauss, φτάνει έως και 28,000 gauss, όταν τα «μαγνητάκια» που χρησιμοποιούμε για να 
τοποθετούμε σημειώματα στο ψυγείο έχουν ένταση περίπου 70 gauss!           
Τα σύγχρονα μαγνητικά φίλτρα με την παράλληλη χρήση πολυκυκλωνικής οδηγούν κάθε μη
μεταλλικό αιωρούμενο σωματίδιο στο κατώτερο σημείο του θαλάμου τους. Έτσι, απομακρύνουν κάθε ξένο σώμα  που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σύστημα θέρμανσης και επιμηκύνουν τον χρόνο ζωής της εγκατάστασης μας. 
 
Αν λοιπόν το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιείτε δεν διαθέτει μαγνητικό φίλτρο 
καλέστε της Aelia Power στο 210 6139966 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και θα 
σας προτείνουμε το κατάλληλο φίλτρο που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σας.