φωτοβολταϊκά net metering

Φωτοβολταϊκά και net metering

Η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και στο αναθεωρημένο σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα έχει ιδιαίτερη θέση, μέσα από το πρόγραμμα REPowerEU.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι εάν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, πολλοί καταναλωτές θα στραφούν σε φωτοβολταϊκά συστήματα ταράτσας ή στέγης, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που θα αντισταθμιστεί από την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού. Στο πλαίσιο του έργου REPowerEU, τα φωτοβολταϊκά μπορούν να παρέχουν έως και το 25% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.

Με την μέθοδο του ενεργειακού συμψηφισμού, το λεγόμενο net metering, ο καταναλωτής μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση του κόστους ρεύματος για μια περίοδο 25 ετών, ενώ η απόσβεση του κόστους απόκτησης του συστήματος γίνεται, κατά κανόνα, μέσα σε 7-8 χρόνια. Είναι ενδεικτικό ότι στην χώρα μας, μέσα στο 2020 και στο 10μηνο του 2021, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά στις στέγες με ισχύ που αντιστοιχεί στο 62% των συνολικών εγκαταστάσεων από το 2015. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία το 2021, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των νέων συνδέσεων net metering που φτάνει στο 37,4% συγκριτικά με το 2020, ενώ σε επίπεδο διετίας αγγίζει το 56%.

Τι είναι το net metering?

Το  net‐metering επιτρέπει  στον  καταναλωτή  να  καλύψει  ένα  σημαντικό  μέρος  των  ιδιοκαταναλώσεων  του,  ενώ  παράλληλα  του  δίνει  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσει  το  δίκτυο  για  έμμεση  αποθήκευση  της  πράσινης ενέργειας. Η  χρέωση/πίστωση  του  αυτοπαραγωγού καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε KWh για μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η  περίοδος  αυτή  είναι  συνήθως  ο  εκάστοτε  κύκλος  καταμέτρησης  και  τιμολόγησης  της  καταναλισκόμενης ενέργειας (συνήθως τετράμηνος για τους οικιακούς χρήστες και μηνιαίος για τους επιχειρηματικούς χρήστες). Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για  τον  καταναλωτή  αλλά  πιστώνεται  λογιστικά  στη διάρκεια ενός έτους και μια φορά στην τριετία γίνεται η τελική εκκαθάριση. Αν πάλι μετά την εκκαθάριση υπάρχει πλεόνασμα  ενέργειας  που  προκύπτει  από  το  συμψηφισμό,  τότε αυτή η ενέργεια διοχετεύεται  στο  Δίκτυο  χωρίς  υποχρέωση  για  οποιαδήποτε  αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό.

Στο REPowerEU προβλέπονται φιλόδοξοι στόχοι για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, με στόχο να υπάρχουν από 31 Δεκεμβρίου 2027 σε όλα τα δημόσια και επαγγελματικά κτίρια με επιφάνεια οροφής άνω των 250 τετραγωνικών μέτρων και από 31 Δεκεμβρίου 2029 σε όλες τις νεόδμητες κατοικίες. Στόχος της Κομισιόν είναι να εγκαθίστανται από φέτος μέχρι το 2030 περίπου 45 GW νέων φωτοβολταϊκών ετησίως.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Aelia power αφού ακούσουν και καταγράψουν τις ανάγκες σας μπορούν να σας προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια και τελικά να επωφεληθείτε οικονομικά. Τηλεφωνήστε μας άμεσα ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε χωρίς κανένα κόστος, μελέτη του χώρου σας και να σας καταθέσουμε την οικονομική μας προσφορά.