Τεχνική Εταιρεία Aelia Power

Εξειδίκευση στις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Αέλιος = Ήλιος στα αρχαία Ομηρικά.

 

Aelia Power = Η ενέργεια που εκπορεύεται από τον ήλιο.

Η εταιρεία μας

Η Τεχνική Εταιρεία Aelia Power ιδρύθηκε το 2012 από έμπειρα στελέχη του χώρου της ενέργειας, που διέθεταν μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε μεγάλες ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες.

Απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματικούς, όσο και σε οικιακούς πελάτες προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Μέσα από αναλυτικές τεχνικές ενεργειακές μελέτες, αποδεικνύει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, τις ενεργειακές αποδόσεις και τα οφέλη του πελάτη, καθώς και τις ετήσιες εξοικονομήσεις και αποσβέσεις των επενδύσεων.

Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές ενεργειακού εξοπλισμού και διαθέτει τα πιο αξιόπιστα και έμπειρα συνεργεία εγκατάστασης, έχοντας υλοποιήσει πληθώρα σύνθετων έργων με ιδιαίτερες προδιαγραφές, που απαιτούν υψηλή τεχνογνωσία.

Αποστολή της Aelia Power είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας και προσφέροντας τους ανταγωνιστικότερους όρους απόσβεσης της επένδυσης.

Γιατί με την Aelia Power

Εξειδικευμένη Τεχνική Εταιρεία 

Η Aelia Power, είναι η τεχνική εταιρία, που εξειδικεύεται σε ενεργειακές λύσεις εξοικονόμησης, τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε νοικοκυριά.

Η Aelia Power μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό συνεργάτη σας για εγκατάσταση Φυσικού Αερίου, καθώς διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που διασφαλίζουν την αρτιότητα των έργων, όπως, επίσης διαθέτει μια τεράστια εμπειρία μετά από 1000+ έργα εγκαταστάσεων.

Εξειδίκευση

Πιστοποιημένοι Εγκαταστάτες και Μηχανικοί

Εμπειρία

Περισσότερες από 1000 εγκαταστάσεις

Ανταγωνιστικότητα

Προσφέρουμε προσιτές τιμές και ευέλικτους τρόπους αποπληρωμής

Προσωπική Εξυπηρέτηση

Σχεδιάζουμε λύσεις ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη μας

Να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον που θα εξασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη, αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις με την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το όραμα της Aelia Power
Ενδεικτικά Έργα