Πρόγραμμα χρηματοδότησης εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΠΑ Αττικής για εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις και αποπληρώστε σε 2-3 χρόνια άτοκα μέσα από τους λογαριασμούς κατανάλωσης.
Η Aelia Power, αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εγκατάστασης Φυσικού Αερίου και συγκαταλέγεται στην λίστα επαγγελματιών χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στους επαγγελματίες Φυσικού Αερίου (Μελίσσια) στο επίσημο site της ΕΠΑ Αττικής. Για λεπτομέρειες του προγράμματος μπορείτε να μπείτε στο παρακάτω link:
http://www.aerioattikis.gr/default.aspx?pid=33&la=1&artid=1048