Πράσινο Δάνειο Κατοικίας

eurobank1

eurobank2Το νέο δανειακό προϊόν της Εurobank "Πράσινο Δάνειο Κατοικίας Φωτοβολταϊκά" χρηματοδοτεί πλήρως την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη σπιτιών με προνομιακούς όρους.

Εγκαταστήστε το δικό σας φωτοβολταϊκό σύστημα με ένα δάνειο προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες:
Χωρίς εξασφάλιση ακινήτου


 • ποσό δανείου έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος.
 • κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor + περιθώριο 6,00%
 • έξοδα δανείου 250 € και έξοδα κοινοποίησης στη ΔΕΗ 35 €
 • διάρκεια δανείου έως 12 έτη
 • δυνατότητα περιόδου χάριτος για 3 μήνες με καταβολή μόνο τόκων
 • ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Με εξασφάλιση ακινήτου

 • ποσό δανείου έως 100% του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του ΦΒ συστήματος.
 • κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor + περιθώριο 4,30%
 • Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος 650 €.
 • διάρκεια δανείου έως 25 έτη
 • ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Κατοικίας.
 • ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

eurobank3