Από την Aelia Power, το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο Net Metering στην Ελλάδα

Από την Aelia Power, το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό έργο Net Metering στην Ελλάδα - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος Ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), ισχύος 499,80 KWp, στο κέντρο διανομής της εταιρίας UNILEVER LOGISTICS AE, στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Την μελέτη, την προμήθεια του εξοπλισμού και την εγκατάσταση του έργου ανέλαβε η εταιρία AELIA POWER Μ.ΕΠΕ και αναμφισβήτητα πρόκειται για εκπληκτικής ποιότητας κατασκευή.