Την Aelia Power εμπιστεύτηκαν οι ιδιοκτήτες οικογενειακής πολυκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο για την  εγκατάσταση ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 7.360 kWp, με τη διαδικασία του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού(net-metering) σε κατοικία. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση υλοποιήθηκε με 16 φωτοβολταϊκά πλαίσια Jinko JKM460M, ισχύος 460W, μετατροπέα (inverter) Huawei SUN 2000–KTL8-M1 ισχύος 8kVA με ενσωματωμένο σύστημα τηλεμετρίας, τρίγωνες βάσεις ταράτσας της εταιρίας METALOUMIN, που τοποθετήθηκαν στην οροφή του κτηρίου, καθώς και όλο το  απαραίτητο ηλεκτρολογικό υλικό (πίνακες, καλώδια, ασφαλειοδιακόπτες, αντικεραυνικά, ηλεκτρολογικά κανάλια, κλπ).

Για την μελέτη και διαστασιολόγηση του  συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού έργου λάβαμε υπόψη  τα  κλιματικά  και  περιβαλλοντικά  δεδομένα  της  συγκεκριμένης περιοχής  που βρίσκεται ο χώρος εγκατάστασης, όσο και τις ετήσιες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου νοικοκυριού, προβλέποντας και την μελλοντική αύξηση των αναγκών καθώς η σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού ισχύει για 25 έτη. Με βάση τα δεδομένα αυτά μέσα από εξειδικευμένες εφαρμογές μελέτης και σχεδιασμού που παραμετροποιήθηκαν κατάλληλα, προτείναμε την εγκατάσταση 16 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 460W, υπολογίζοντας ότι η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα ξεπερνά τις 10.000kWh.

Το net‐metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των  ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας. Η χρέωση/πίστωση του αυτοπαραγωγού καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε KWh για μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο εκάστοτε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (συνήθως τετράμηνος για τους οικιακούς χρήστες και μηνιαίος για τους επιχειρηματικούς χρήστες). Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά στη διάρκεια ενός έτους και μια φορά στην τριετία γίνεται η τελική εκκαθάριση. Αν πάλι μετά την εκκαθάριση υπάρχει πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό, τότε αυτή η ενέργεια διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την οικογένεια που μας εμπιστεύτηκε την μείωση του λογαριασμού του ηλεκτρικού τους ρεύματος και που διάλεξαν μια πράσινη μορφή ενέργειας για τις ανάγκες του νοικοκυριού τους. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Aelia power αφού ακούσουν και καταγράψουν τις ανάγκες σας μπορούν να σας προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια και τελικά να επωφεληθείτε οικονομικά. Τηλεφωνήστε μας άμεσα ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε χωρίς κανένα κόστος, μελέτη του χώρου σας και να σας καταθέσουμε την οικονομική μας προσφορά.