Αυτόνομα


aytonoma1
Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι οι μονάδες μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες προσφέρουν ενεργειακή αυτονομία σε οικίες, καταστήματα ή άλλες εγκαταστάσεις ακόμα και σε περιπτώσεις που το υπάρχων δίκτυο ρεύματος δεν είναι δυνατόν να φτάσει στον χώρο κατανάλωσης, είτε πρακτικά είτε οικονομικά αλλά και στην περίπτωση που ο καταναλωτής αναζητά ενεργειακή ανεξαρτησία.

Στα αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απαραίτητη η αποθήκευση της περίσσειας παραγόμενης ενέργειας, ώστε να είναι διαθέσιμη σε περιπτώσεις που η παραγωγή δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες, συνήθως λόγω καιρικών φαινομένων ή την νύχτα. Η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες). Η ζητούμενη ποσότητα αποθήκευσης ενέργειας διαφέρει σε κάθε περίπτωση καθώς εξαρτάται από τις καταναλώσεις, τις τοπικές συνθήκες και τις απαιτούμενες ημέρες αυτονομίας του συστήματος.

aytonoma2Το μέγεθος σε ενεργειακές ανάγκες μίας οικίας ή ενός καταστήματος, εξαρτάται από την ενεργειακή κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών της. Ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες, το κόστος ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να κυμανθεί από μερικές εκατοντάδες έως μερικές χιλιάδες ευρώ.
Γενικότερα η συντήρηση που απαιτούν τα αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα είναι ελάχιστη και αφορά κυρίως το περιοδικό καθαρισμό των επιφανειών των φωτοβολταϊκών πάνελ και τον συχνό έλεγχο των συσσωρευτών.


Τα κυριότερα μέρη ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:
 
  • τα φωτοβολταϊκά πάνελ (ηλιακοί συλλέκτες).
  • οι συσσωρευτές (μπαταρίες).
  • ο ρυθμιστής φόρτισης.
  • ο αντιστροφέας τάσης (inverter).
  • ειδικές ασφάλειες.
  • όργανα μέτρησης χωρητικότητας συσσωρευτών.