Επαγγελματικό

epaggelmatikoΜε το ΦΕΚ 3851 / 2010 για επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ανεξαρτήτως ισχύος σε αγροτεμάχια ή βιομηχανικές στέγες. Έτσι δίδεται η δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια, με ακόμα πιο απλές διαδικασίες.

Η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος μπορεί να γίνει σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές με επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.


Η εγκατάσταση Φ/Β συστήματος είναι μια επένδυση με ελάχιστο έως μηδενικό ρίσκο έχοντας τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Σύμβαση πώλησης με τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για 20 χρόνια με επιδοτούμενη τιμή.
  • Σταθερή τιμή πώλησης της κιλοβατώρας με προσαύξηση 25% ανά έτος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους.
  • Απόσβεση σε 5-6 χρόνια με ίδια κεφάλαια.
  • Έως και 75% χρηματοδότηση.
  • Χωρίς περιβαλλοντικούς όρους μέχρι 500 kW σε αγροτεμάχιο και μέχρι 1 MW σε βιομηχανική στέγη.
  • Εγγυημένη επένδυση με το μικρότερο ρίσκο!

 
ΤΑΡΙΦΕΣ

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε με ακρίβεια ποια είναι η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από Φωτοβολταϊκά για κάθε πρόγραμμα και ανάλογα με την ημερομηνία κατάθεσης στον Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Ισχύουν από 10 / 08 / 2012)
tarifes1

tarifes2