Είδος Εγκατάστασης: Αντλία θερμότητας για Ζεστά Νερά Χρήσης
Περιοχή: Νέα Ερυθραία

Το σύστημα αποτελείται από:

Η επένδυση αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Φωτογραφίες Έργου