Την λύση της αντλίας θερμότητας επέλεξαν οι ιδιοκτήτες διαμερίσματος στο Πέραμα για να εξασφαλίσουν την αυτόνομη θέρμανση του διαμερίσματός τους, καθώς οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας δεν συμφωνούσαν στην λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης. Το έργο σε πρώτη φάση, αφορά μόνο την θέρμανση του διαμερίσματος με χρήση των υφιστάμενων Θερμαντικών σωμάτων. Η επιλογή της ισχύος της αντλίας θερμότητας που χρησιμοποιήθηκε έγινε με βάση μελέτη του χώρου και των θερμίδων που παρείχαν τα υφιστάμενα Θερμαντικά Σώματα σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες απώλειες του διαμερίσματος. Η αντλία που χρησιμοποιήθηκε είναι η LG Therma V Monoblock τριφασική, ισχύος 12kW, η οποία κρίθηκε η καταλληλότερη λύση για την θέρμανση του διαμερίσματος, επιφάνειας 120m2. Χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρική παροχή 3x16A, ενώ για την προστασία αντλίας θερμότητας τοποθετήθηκε επιτηρητής τάσης και προστασία υπέρτασης. Η αντλία θερμότητας τοποθετήθηκε σε πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος και συνδέθηκε με ευθύγραμμους χαλκοσωλήνες διατομής Φ25 με τον συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων που βρίσκεται στο κλιμακοστάσιο. Όλο το κύκλωμα τοποθετήθηκε εξωτερικά του διαμερίσματος, αποφεύγοντας κάθε όχληση εντός του διαμερίσματος και επενδύθηκε με θερμομονωτικό υλικό της isopipe για τον περιορισμό των απωλειών. Στο κύκλωμα επιστροφής τοποθετήθηκε μαγνητικό φίλτρο, για την αποφυγή βλαβών της αντλίας από τυχόν μικροσωματίδια και μεταλλικά οξείδια που κυκλοφορούν στο κύκλωμα. Τέλος τοποθετήθηκε ο πίνακας ελέγχου για την δυνατότητα χειρισμού της αντλίας θερμότητας και την επιλογή της θερμοκρασίας εντός την οικίας.

Φωτογραφίες Έργου