Είδος Εγκατάστασης: Ηλιοθερμικό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας για Ζεστά Νερά Χρήσης για 40 δωμάτια
Περιοχή: Γλυφάδα

Το σύστημα αποτελείται από:

Η επένδυση αναμένεται να αποσβεστεί σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Φωτογραφίες Έργου