Η Aelia Power ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμη δύσκολο έργο Net Metering στο Μενίδι Αττικής. Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε σε περιορισμένο χώρο κεραμοσκεπής και σε ύψος 8 μέτρων από το έδαφος, φυσικά με όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους.

Φωτογραφίες Έργου