Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ 2019

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ Β' κύκλος για το 2019.

Στην ουσία είναι συνέχεια του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον II και θα αφορά 20.000 κατοικίες. Τα κριτήρια του προγράμματος για την ένταξη αλλά και για την χρηματοδότηση θα είναι ίδια με το προηγούμενο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε, εντελώς δωρεάν, για τις παρεμβάσεις που μπορείτε να κάνετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας.


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή σας στο πρόγραμμα είναι τα πιο κάτω:
 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Οικοδομική άδεια του κτιρίου ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση μηχανικού για κατοικία προ του έτους 1955, δήλωση αυθαιρέτου στο νόμο 4178/13 ή 4495/17 κ.άλ.).
 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2).

 • Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 • Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 • Οι προϋποθέσεις για την ένταξη της κατοικίας στο πρόγραμμα:
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση (Ε1).
 • Να είναι νόμιμη και σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετα να έχουν τακτοποιηθεί και να έχει εξοφληθεί το πρόστιμο.
 • Να έχει καταταχθεί από το πρώτο Ενεργειακό Πιστοποιητικό, σε κλάση Δ ή χαμηλότερα (Ε, Ζ, Η).

 • Τι μπορεί να κάνει η Aelia Power για εσάς;


  Η Aelia Power, ως εταιρεία εξοικονόμησης ενέργειας σας προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για να μπορέσετε να κάνετε τις σωστές παρεμβάσεις για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.
  Η Aelia Power αναλαμβάνει χρέη συμβούλου για το εξοικονόμηση, τις δύο ενεργειακές επιθεωρήσεις, τις παρεμβάσεις που αφορούν την θέρμανση (φυσικό αέριο, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά), τα ζεστά νερά χρήσης και τους αυτοματισμούς που προβλέπονται, καθώς και να σας προτείνει τους δοκιμασμένους της συνεργάτες για τα κουφώματα, τα συστήματα σκίασης και τις μονώσεις.
  Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς καμία δέσμευση, είτε από την Φόρμα Ενδιαφέροντος, είτε τηλεφωνικά στο 210 6139966


  Τα πάντα γίνονται εύκολα με την Aelia Power

  Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος, για μεγαλύτερη ευκολία και ο Σύμβουλος Έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας

  Ποιους αφορά: Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων, μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και μόνο οικιακής χρήσης.

  Πόσες Αιτήσεις μπορεί να υποβάλει ένα άτομο: Το κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, είτε για ακίνητο που είναι κύρια κατοικία, είτε για ακίνητο που το έχει νοικιάσει σε τρίτο πρόσωπο για κύρια κατοικία.

  Ποια ακίνητα αφορά: Το πρόγραμμα αφορά ακίνητα ανεξάρτητα από το εμβαδόν τους και το έτος κατασκευής τους, αρκεί να υπάγονται σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη της Δ.

  Οι Βελτιώσεις που επιδοτούνται: Θερμομόνωση εξωτερική ή εσωτερική, μόνωση ταράτσας, αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων, εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση σκιάστρων.

  Ποιο είναι το αρχικό κόστος: Το αρχικό κόστος για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι μόνο το κόστος της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης, το οποίο σας επιστρέφεται στο ακέραιο, μια και η επιδότηση για την ενεργειακή επιθεώρηση είναι στο 100%. Με την Aelia Power δεν θα χρειαστεί να εκταμιεύσετε κάποιο ποσό, σε ότι αφορά τα επιδοτούμενα κεφάλαια, γιατί όλοι οι συμβεβλημένοι προμηθευτές που θα σας προτείνουμε θα πληρωθούν απευθείας από το πρόγραμμα.

  Προϋποθέσεις Ένταξης: Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία (επικαρπία, ψιλή κυριότητα) ανεξαρτήτως ποσοστού και το ατομικό του εισόδημα να είναι κάτω από 40.000€ ή το οικογενειακό του εισόδημα να είναι κάτω από 50.000€

  Δανεισμός: Σε αυτό το πρόγραμμα ο δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός. Σε περίπτωση όμως που τον επιλέξετε η επιδότηση του επιτοκίου είναι στο 100%.

  Τα ποσοστά επιδότησης: Τα ποσοστά εξαρτώνται από το ατομικό ή οικογενειακό σας εισόδημα σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σας. Η επιδότηση φτάνει μέχρι 60% και προσαυξάνεται κατά 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος μέχρι του ποσοστού 70%.

  Αναλυτικά οι επιδοτήσεις στον πιο κάτω πίνακα

  πίνακας επιδοτήσεων κατά εισόδημα

  Ο ενεργειακός Μηχανικός: Η Aelia Power συνεργάζεται με έμπειρους και πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές, που θα σας προτείνουν τις βέλτιστες παρεμβάσεις με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

  Ο Σύμβουλος Έργου: Η Aelia Power αναλαμβάνει να κάνει για εσάς όλη την γραφειοκρατική διαδικασία. Επίσης σας προτείνει τους έμπειρους και έμπιστους συνεργάτες της, όλων των ειδικοτήτων και φυσικά αναλαμβάνει τον συντονισμό των συνεργείων και τον εργασιών. Με αυτό τον τρόπο η ολοκλήρωση του προγράμματος επιτυγχάνετε το πολύ σε 5 μήνες από την αρχική αίτηση, χωρίς να χρειαστεί εσείς να κάνετε το παραμικρό και χωρίς κανένα κόστος για εσάς, μια και η αμοιβή του Συμβούλου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα κατά 100%.

  Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος, για μεγαλύτερη ευκολία και ο Σύμβουλος Έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας

  Για ακόμη περισσότερη Ανάλυση διαβάστε τα πιο κάτω