Θέρμανση - Εξοικονόμηση Ενέργειας

thermansi2

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε στην ανάγκη κατασκευής κτιρίων ενεργειακά σχεδόν αυτόνομων με τις μικρότερες δυνατές ανάγκες. Σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα η παραπάνω προσπάθεια έχει αναχθεί σε επιτακτική ανάγκη και επικεντρώνεται κυρίως σε εκ των υστέρων επεμβάσεις σε υπάρχοντα, αρκετά παλιά συνήθως, κτίρια.

Εν γένει, η εξοικονόμηση ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια επικεντρώνεται στη μείωση των δαπανών που απαιτούνται σε ρεύμα και ορυκτά καύσιμα. Τα παραπάνω συνοψίζονται στις εξής δράσεις:

Μείωση θερμικών αναγκών και ψυκτικού φορτίου
  • Επεμβάσεις μόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου (πχ δώμα, κεραμοσκεπή, τοιχοποιία)
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων

Μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων
  • Αλλαγή υπάρχοντα εξοπλισμού με νεώτερο και αποδοτικότερο
  • Αλλαγή ορυκτού καυσίμου και αλλαγή εξοπλισμού (από πετρέλαιο σε υγραέριο, από πετρέλαιο σε ηλεκτρικό ρεύμα)
  • Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για μείωση του χρόνου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης (πχ. υποβοήθηση της θέρμανσης του νερού του λέβητα από τον ήλιο)

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών (ξεκινώντας και από τους λαμπτήρες)
  • Παραγωγή ρεύματος για ίδια κατανάλωση (πχ αυτόνομο φωτοβολταϊκό ή ανεμογεννήτρια)
  • Παραγωγή ρεύματος προς πώληση στο δίκτυο (πχ διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα)
  • Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ηλιακοί θερμοσίφωνες)

Όλες οι ανωτέρω επεμβάσεις δεν έχουν μόνο χαρακτήρα ανάγκης αλλά και επένδυσης καθώς όχι μόνο αποσβένουν ταχύτατα λόγω της μείωσης των απαιτούμενων παγίων διαβίωσης αλλά αυξάνουν και την αξία του ακινήτου.

Οι Ελληνικές κατοικίες σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος «αιμορραγούν» ενεργειακά. Οι Έλληνες καταναλώνουμε το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας ανά κάτοικο για θέρμανση (22lt πετρέλαιο ανά τετραγωνικό κατοικίας), εύκολα λοιπόν διαφαίνεται ότι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορθή, οικονομική λειτουργία της σύγχρονης ελληνικής κατοικίας.

Η ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης ακόμη και με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο παραμένει πολύ φθηνότερο συγκριτικά με το πετρέλαιο στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί σωστά.

Πριν από οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να διενεργηθεί αυτοψία από έμπειρο μηχανολόγο μηχανικό στο κτίριο και μετά από εκτίμηση των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων να προτείνει τις κατάλληλες δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σας. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται συνοπτικά και απλοϊκά μια πρώτη σύγκριση των κυριότερων τρόπων θέρμανσης:

thermansi

Από τον πίνακα είναι φανερό ότι η μείωση του κόστους θέρμανσης γίνεται με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους. Αν ένας από τους τρόπους αυτούς συνδυαστεί με υποβοήθηση από τον ήλιο για θέρμανση νερού, η εξοικονόμηση σε σύγκριση με το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και το 80%.